Notice & Events

News: Visiting from KIEP (Korea Institute for International Economic Policy)

관리자 관리자
Date 2023-09-19 18:57
Views 270
Visiting from KIEP (Korea Institute for International Economic Policy: 대외경제정첵연구원)

2023년 9월 19일 오후 2시 대외경제경책연구소 러시아유라시아팀 정민현 박사와 정동연 전문위원이 본 연구원을 방문하였다. 이들은 한국의 대 몽골 협력사업 발굴 연구 과제를 수행중이며, 몽골 현지를 방문하여 전문가 조사와 면담을 진행중이다. 김영래 소장은 도시, 환경, 에너지, 농축산, 의료보건 분야에서 한-몽 협력방안에 대한 의견을 개진하였다. 특히 몽골 울란바트르시의 게르지역(Ger Area)과 지역에 있는 330군 (솜)을 중심으로 다양한 협력사업이 융복합적으로 이루어지는 공간단위 접근의 중요성을 강조하였다.

2023 оны 9-р сарын 19-ний өдрийн 14 цагт БНСУ – ийн Гадаад эдийн засгийн бодлогын хүрээлэнгийн Оросын Евразийн багийн шинжээч доктор Мин-Хён Жон, Дун-Ён Жон нар тус уулзалтанд оролцлоо. Мөн тэд манай мэргэжилтнүүдтэй хамтран судалгаа хийх талаар ярилцав. Захирал Ким Ён Рэ Солонгос-Монголын хамтын ажиллагаа хот, байгаль орчин, эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо илэрхийлэв. Тодруулбал, Монгол Улсын Улаанбаатар хотын гэр хороолол, бүс нутгийн 330-н сум зэрэг олон төрлийн хамтын төслүүдийг нэгтгэж буй олон түвшний орон зайн төлөвлөлтийн барилын ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэв.