Notice & News

News: Meeting with the Chairman of the Korea Green Foundation (환경재단/Ногоон Солонгос сангийн тэргүүн)

관리자 관리자
Date 2023-04-27 16:31
Views 162
Meeting with the Chairman of the Korea Green Foundation (환경재단/Ногоон Солонгос сангийн тэргүүн)

UFE 한몽개발연구소 김영래 소장은 2023년 3월 28일 서울 환경재단 사무소에서 최열 이사장과 면담하였다.  환경재단은 국내 뿐만 아니라 국외에서도 영향력 있는 환경분야 시민단체로 알려져 있다. 환경재단은 그동안 몽골을 포함한 다수의 개도국에서 시민사회 및 지역주민 주도 환경개선 사업에 참여하였으며, 최열 이사장은 그 간의 경험과 노하우를 소개하였다. 이 면담을 통해서 몽골의 도시 및 환경 개선사업에 대한 의견을 나누고, 향후 협력방안을 서로 간구하기로 하였다

2023оны 3-р сарын 28-ний өдөр Ногоон Солонгос сангийн тэргүүн ноён Чой Ёойлтэй уулзлаа. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн Солонгос - Монгол судалгааны төвийн захирал Ким Ён-Рэй БНСУ Сөүл хот дахь төв салбарт Ногоон Солонгос сангийн захирал Чой Ёойлтэй уулзаж ярилцлаа. Ногоон сан нь Солонгос төдийгүй гадаад олон улсад хүрээлэн буй орчны салбарт нөлөөлөл өндөртэй иргэний нийгэмлэг гэдгээрээ алдартай юм. Ногоон сан нь маш олон хөгжиж буй улсуудад ч мөн Монголд ч орон нутгийн иргэдээр удирдуулан хүрээлэн буй орчныг сайжруулах төсөлд оролцдог байгууллага юм. Ногоон сангийн удирдагч нь тухайн төслүүдийнхээ туршлагаас хуваалцлаа. Энэхүү уулзалтаар хоёр тал Монгол дахь хотжилтын асуудал, хотын тохижилтыг сайжруулах төсөл дээр санал бодлоо солилцон ирээдүйд хамтран ажиллах арга замын талаар тохиролцлоо.